BIP
Grafika BIP

Stan na dzień 31.12.2015

Majątek

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej Katowice obejmuje w szczególności:

 • nieruchomości, w tym m. in.:
  • siedziba Straży Miejskiej
 • mienie ruchome, w tym m. in.:
  • maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania
  • urządzenia techniczne
  • środki transportu
  • narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie, środki przymusu bezpośredniego, umundurowanie strażników,
  • wartości niematerialne i prawne
  • inwentarz żywy - psy służbowe
  • środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej Katowice.
Według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Grupa Wartość brutto
Grupa 011 - środki trwałe 11.132.582,16 zł
Grupa 013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 745.627,39 zł
Grupa 020 - wartości niematerialne i prawne 80.242,85 zł
Razem 11.958.452,40 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
2
do góry