BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Działalność Straży Miejskiej w Katowicach

Działalność Straży Miejskiej w Katowicach

Straż Miejska w Katowicach to umundurowana formacja samorządowa, która pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej realizując - na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego - zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Straży Miejskiej w Katowicach reguluje ustawa o strażach gminnych.

Do zadań Straży Miejskiej w Katowicach należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr. 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368);
  • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie , w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  • doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują sie w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-07-23 Ustawa o strażach gminnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3010
Ustawa o strażach gminnych 179.9KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-19 13:53
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
441
do góry