BIP
Grafika BIP

Elektroniczny Urząd Podawczy

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP
Straży Miejskiej w Katowicach
SM_Katowice

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją,
 • Przedsiębiorcami a administracją,
 • Instytucjami administracji publicznej.

Usługi świadczone przez Straż Miejską w Katowicach na elektronicznej platformie ePUAP:

Pismo ogólne do Straży

W celu złożenia wniosku do Straży Miejskiej w Katowicach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga złożenia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego ePUAP (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Straży Miejskiej w Katowicach:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.00 - 15.00 do sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Straży Miejskiej w Katowicach przy ul. Żelaznej 18 na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Straży Miejskiej w Katowicach:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
Pytel Jacek 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
Olschimke Katarzyna 2024-01-17 12:43
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Olschimke 2024-01-17 12:44
Zatwierdzenie
Katarzyna Olschimke 2024-01-17 12:44
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
363
do góry