BIP
Grafika BIP

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Straży są zamieszczane zgodnie z § 34 pkt. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 342 z późn, zm.).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
Pytel Jacek 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
Celejewska Izabela 2021-05-11 14:44
Wytworzenie publikacji
Izabela Celejewska 2021-05-11 14:44
Zatwierdzenie
Piotr Piętak 2021-05-11 14:44
Rejestr zmian podstrony
Liczba odwiedzin
106
do góry