BIP
Grafika BIP

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Znowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej wprowadza możliwość ponownego wykorzystania takich informacji (Rozdział 2a). Zgodnie z art. 23b ust. 2 ustawy podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej - w przypadku informacji udostępnianych przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach są one następujące:

  • informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Straży Miejskiej w Katowicach;
  • należy podać datę wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
  • pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Straż Miejska w Katowicach odpowiada za przekazywane informacje publiczne, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się nie później niż w terminie 20 dni od dnia jego otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 20 dni (art. 23g ust. 5).

Zgodnie z art. 23f ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

Po otrzymaniu od Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach decyzji odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej [art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)], decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat (art. 23g ust. 10 ww. ustawy) Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Rozmiar
pdf 2019-07-23 wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
37.16KB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
4
do góry