BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Informacja publiczna oraz stan przyjmowania spraw/Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego

Wniosek możesz wysłać do nas na adres:

pocztą tradycyjną:
Straż Miejska w Katowicach
ul. Żelazna 18, Katowice 40-851

e-mail na adres:
straz.miejska@um.katowice.pl

poprzez elektroniczną platformę ePUAP:
SM_Katowice/SkrytkaESP

złożyć osobiście w:
sekretariacie Straży Miejskiej w Katowicach ul. Żelazna 18, Katowice 40-851

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 j.t.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-23 08:23
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
3
do góry