BIP
Grafika BIP

Zasady rekrutacji

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pracę w Straży Miejskiej w Katowicach na stanowisku strażnika miejskiego jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928 t.j. z późn. zm.); w przypadku stanowisk "cywilnych" koniecznym jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 t.j. z późn.zm.).

Przesłanką umożliwiającą złożenie oferty pracy w Straży Miejskiej w Katowicach jest ogłoszenie naboru przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

W każdym ogłoszeniu o naborze podana jest data, do której można składać swoje aplikacje, a także wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów, które należy złożyć aby wziąć udział w naborze. Aplikacje przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej.

Kandydaci na stanowisko strażnika miejskiego przechodzą następujące etapy rekrutacji:

  • Weryfikacja złożonych dokumentów - analiza dokumentów pod kątem spełniania wymagań niezbędnych, określonych w ogłoszeniu oraz sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
  • Test z wiedzy ogólnej - kandydaci muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu, problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem oraz topografią miasta Katowice. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu jest udzielenie przez kandydata minimum 80 % prawidłowych odpowiedzi.
  • Test sprawności fizycznej - poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia ogólnego poziomu sprawności fizycznej niezbędnej do pracy na stanowisku strażnika miejskiego. Poziom ogólnej sprawności fizycznej kandydata określa średnia ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.
  • Rozmowa kwalifikacyjna - po zebraniu potrzebnych informacji oraz analizie dokumentów kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
  • Badania psychonlogicze oraz badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy.

Uwaga! Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.

Informacje związane z prowadzonym naborem można uzyskjać pod nr telefonu: 32 4940206 u Pani Joanny Kaczmarek - starszego inspektora Zespołu Kadr i Szkolenia Straży Miejskiej w Katowicach.

Nabór w Straży Miejskiej w Katowicach przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260 t.j. z późn.zm.). Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 wspomnianej ustawy są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
Pytel Jacek 2019-07-18 13:00:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Pytel Jacek  
Zatwierdzenie
Pytel Jacek  
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry