BIP
Grafika BIP

Archiwum postępowań

Zamówienia publiczne - znaleziono: 10
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego w 2020 roku. Kod i nazwa CPV: - 09134100-8 olej napędowy - 5000 litrów - 09132100-4 benzyna bezołowiowa - 31000 litrów 2019-12-06 2019-12-16
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu pick-up, przystosowanego do przewozu minimum 4 osób, samochód oparty na ramie - nie dopuszcza się nadwozi samonośnych. Kod i nazwa CPV: 34113200-4 - samochody poruszające się po każdej nawierzchni. Samochód musi posiadać zabudowę kontenerową za kabiną pasażerską zamontowaną na ramie pojazdu - w kolorze nadwozia. Zabudowa kontenerowa musi posiadać odbiór techniczny potwierdzony świadectwem homologacji i dopuszczenie do ruchu w świetle obowiązujących przepisów o ruchu drogowym 2019-05-15 2019-05-24
Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego. Kod i nazwa CPV: 09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie całego kraju do pojazdów służbowych eksploatowanych w jednostce Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego: oleju napędowego w ilości 5 000 litrów, benzyny bezołowiowej w ilości 32 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i konfiguracji zakupionego paliwa. 2018-12-10 2018-12-17
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów, przystosowanych do przewozu 5 osób. Kod i nazwa CPV: 34110000-1 - samochody osobowe. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1260, z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022) 2018-07-19 2018-07-26
Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego. Kod i nazwa CPV: 09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliwa na terenie całego kraju do pojazdów służbowych eksploatowanych w jednostce Zamawiającego. Zamówienie obejmuje zakup paliwa silnikowego: oleju napędowego w ilości 6 000 litrów, benzyny bezołowiowej w ilości 32 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i konfiguracji zakupionego paliwa. 2017-12-15 2017-12-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Straż Miejska w Katowicach
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-18 13:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
42
do góry