Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje i archiwa

Straż Miejska w Katowicach prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr spraw o wykroczenie - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr kierowanych wniosków o ukaranie do sądu - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr prowadzonych spraw - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Ewidencja zgłoszeń i interwencji - ewidencja nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr kontroli z zakresu ochrony środowiska - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Ewidencja osób ukaranych grzywną w drodze mandatu karnego - ewidencja nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr wydanych i zdanych bloczków mandatowych - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja wydawania i przyjęcia sprzętu - ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr kart MRD-5 - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr realizowanych przerw w pracy - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja wydanych kluczy - ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr wydanych pojazdów (raport dyspozytorski) - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja osób przekazanych do izby wytrzeźwień - ewidencja nie podlega udostępnieniu*;
 • Ewidencja usuniętych pojazdów - ewidencja nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr wydanych notatników służbowych - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja wydawanych materiałów - ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja osób ukaranych karą porządkową pieniężną - ewidencja nie podlega udostępnieniu*;
 • Ewidencje etatów - ewidencja dostępna ;
 • Ewidencja wyposażenia - ewidencja dostępna ;
 • Ewidencja wyników działań - ewidencja dostępna :
 • Ewidencja pozostałych wyników działań - ewidencja dostępna ;
 • Rejestr kar porządkowych (dyscyplinarnych) - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr delegacji służbowych - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja ruchomosci - ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego ;
 • Ewidencja nieruchomości - ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr wypadków przy pracy - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr godzin nadliczbowych - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr pracy w godzinach nocnych - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr wyjść służbowych - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr wyjść prywatnych -  rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr legitymacji służbowych strażników - rejestr dostępny na wniosek zainteresowanego ;
 • Rejestr wydanych zaświadczeń - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejsst zwolnień lekarskich pracowników - rejestr nie podlega udostępnieniu*;
 • Rejestr skarg - rejestr nie podlega udostępnieniu*.

Straż Miejska w Katowicach prowadzi składnicę akt, która mieści się w siedzibie Straży  w Katowicach przy ul. Żelaznej 18.


*Rejestry i ewidencje nie podlegają udostępnieniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2018r. poz. 1330 j.t.).

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje i archiwaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5011